Privacy verklaring

Disclaimer
De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door het Nationaal Videogame Museum, gevestigd aan Theaterplein 11 in Zoetermeer. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van de site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat er informatie is opgenomen die verouderd is. Data en titels voor tentoonstellingen en activiteiten zijn altijd onder voorbehoud. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het Nationaal Videogame Museum is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

Wij maken gebruik van cameratoezicht tegen schade en/of diefstal én voor de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers. Zie ook ons Privacy statement.

Om bestellingen/verhuringen bij je af te kunnen leveren, diensten te kunnen leveren, of je vragen te kunnen beantwoorden, heeft het Nationaal Videogame Museum enkele persoonlijke gegevens nodig. Deze gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Het Nationaal Videogame Museum zal geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Kinderen onder de 18 jaar hebben bij bestellingen en/of het verstrekken van e-mailgegevens altijd toestemming nodig van de ouders.

Van bezoekers van de website van het Nationaal Videogame Museum worden algemene gegevens bijgehouden, zoals gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s of de aangeboden diensten. Het doel ervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en beter in te kunnen spelen op de behoefte van onze bezoekers. De gegevens worden anoniem verwerkt.

  • De persoonsgegevens die wij van je verzamelen en verwerken, zijn – afhankelijk van de Diensten of de Producten die je afneemt, onder andere:
  • Uw contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en (mobiele) telefoonnummer.
  • Uw accountgegevens en (elektronische) identificatiegegevens, zoals uw account op bij onze ticketprovider Appybee, inclusief de gegevens die u zelf in uw account toevoegt (waaronder uw gebruikersnaam, geboortedatum, interesses).
  • Informatie ten aanzien van die Producten en Diensten die u bij ons afneemt, zoals uw hobby’s en interesses, beroep/werk, foto’s, persoonskenmerken en de kennis dat u van dat specifieke Product of Dienst gebruik hebt gemaakt.
  • De inhoud van uw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer u ons per mail, telefonisch of anderszins benadert.

Algemene bezoekersvoorwaarden
De algemene bezoekers voorwaarden zijn hier in te zien.

Privacyverklaring
Het Nationaal Videogame Museum doet al het mogelijke om de privacy van de bezoeker te beschermen. Wij houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Alleen geautoriseerde werknemers van het Nationaal Videogame Museum hebben toegang tot je persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij het Nationaal Videogame Museum.

We nemen gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van je persoonsgegevens te beschermen. Om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, treffen we technische en organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging ten aanzien van toegang tot onze systemen.

Voorwaarden gebruik Wi-Fi netwerk
Het draadloos netwerk dat in (een gedeelte van) het Nationaal Videogame Museum beschikbaar is voor gasten is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Gebruik ervan is voor eigen risico. Het Nationaal Videogame Museum biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van ononderbroken toegang, kwaliteit of snelheid van de verbinding. Verder is het Nationaal Videogame Museum niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van een slechte of verbroken verbinding.

Oneigenlijk gebruik van het draadloos netwerk is niet toegestaan. Hieronder wordt verstaan; alle handelingen die in strijd zijn met de wet. De gebruiker die handelt in strijd met de wet is aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade voor het Nationaal Videogame Museum. Strafbare handelingen worden gemeld bij justitie.

Het Nationaal Videogame Museum neemt geen verantwoordelijkheid voor informatie die door de gebruiker is geplaatst op het internet. Ook neemt het Nationaal Videogame Museum geen verantwoordelijkheid voor verlies of diefstal van apparatuur als gevolg van het gebruik hiervan in het Nationaal Videogame Museum.