ANBI informatie

Stichting
Naam: Stichting Nationaal Video Game Museum
RSIN: 856815676

Contactgegevens
Luxemburglaan 1
2711 BD Zoetermeer​
Algemeen: 079 – 360 27 18
Administratie en marketing: 079 – 785 39 31
info@nationaalvideogamemuseum.nl

Doelstelling
Het Nationaal Videogame Museum heeft als missie om op een interactieve en laagdrempelige manier de gamecultuur te onderzoeken, maatschappelijk te positioneren en de verhalen achter deze wereldomvattende industrie dichter bij een zo groot mogelijk publiek te brengen. Het museum belicht en bediscussieert de culturele betekenis van de gamecultuur, waarbij artefacten worden verzameld, waar nodig gerestaureerd en interactief en volledig speelbaar worden gepresenteerd.

Raad van Toezicht
Stichting Nationaal Videogame Museum wordt bestuurd door een Raad van Toezicht dat bestaat uit de volgende personen:​
Marinus Kuivenhoven – Voorzitter
Chief Technology Officer & Head of Learning and Coaching bij Xebia Nederland B.V.
Nevenactiviteiten: Bestuurslid, secretaris, Dutch Institute for Vulnerability Disclosure.
Irvin Faneyte – Penningmeester
Partner bij OC&C Strategy Consultants
Nevenactiviteiten: Lid Raad van Advies Hockey Club Klein Zwitserland
Lieke Lekkas – Secretaris
Contentspecialist bij Kamer van Koophandel
Nevenactiviteiten: —
Hasan Tasdemir
Directeur/bestuurder NVGM
Nevenactiviteiten: Directeur PlayWorks B.V.

Midden 2023 worden nog twee RvT-leden toegevoegd. Deze worden nu nog niet benoemd om te waarborgen dat de voltallige RvT niet in een keer aftreedt.​

Rooster van aftreden

Beloningsbeleid
De leden van de RvT ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten en vacatiegeld.

​Beleidsplan
Meerjarenbeleidsplan 2022 – 2025​
Bestuursregelement

Jaarverslag
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022
Appendix bij Jaarverslag 2022

Financiële verantwoording
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021