top of page

ANBI informatie

Stichting

Naam: Stichting Nationaal Video Game Museum

RSIN: 856815676

Contactgegevens: zie Contact & Info

Doelstelling

Het Nationaal Videogame Museum heeft als missie om op een interactieve en laagdrempelige manier de gamecultuur te onderzoeken, maatschappelijk te positioneren en de verhalen achter deze wereldomvattende industrie dichter bij een zo groot mogelijk publiek te brengen. Het museum belicht en
bediscussieert de culturele betekenis van de gamecultuur, waarbij artefacten worden verzameld, waar nodig gerestaureerd en interactief en volledig speelbaar worden gepresenteerd.

Raad van Toezicht

Stichting Nationaal Videogame Museum wordt bestuurd door een Raad van Toezicht dat bestaat uit drie personen:

 • Marinus Kuivenhoven - Voorzitter
  Chief Technology Officer & Head of Learning and Coaching bij Xebia Nederland B.V.
  Nevenactiviteiten: Bestuurslid, secretaris, Dutch Institute for Vulnerability Disclosure.

 • Irvin Faneyte - Penningmeester
  Partner bij OC&C Strategy Consultants
  Nevenactiviteiten: Lid Raad van Advies Hockey Club Klein Zwitserland

 • Lieke Lekkas - Secretaris
  Contentspecialist bij Kamer van Koophandel
  Nevenactiviteiten: --

Midden 2023 worden nog twee RvT-leden toegevoegd. Deze worden nu nog niet benoemd om te
waarborgen dat de voltallige RvT niet in een keer aftreedt.

Rooster van aftreden

Beloningsbeleid

De leden van de RvT ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten en vacatiegeld.

Formulieren

ANBI-aanvraagformulier

Beleidsplan

Meerjarenbeleidsplan 2022 - 2025

Jaarverslag

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2020

Voorlopige jaarrekening 2021

Rooster van Aftreden.png
bottom of page